Midges – prokletí Skotska a Walesu

Skotsko je krásná země. Ale žije zde tvor, který dokáže pobyt setsakramentsky znepříjemnit – midges [midžis] neboli pakomárec skotský (Culicoides impunctatus). Tento asi 2 mm velký, neobyčejně žravý (nikoli tedy bodavý) hmyz Culiocoides impunctatus je skutečným prokletím Skotska. Larvy krvežíznivé bestie se rodí ve vodě a bahně, proto také midges za svého krátkého života vyhledávají hlavně vlhko a přítmí. Pokračování textu Midges – prokletí Skotska a Walesu

Původ jména Wales

Anglické jméno pro Wales pochází z germánského slova Walha, které znamená „cizinec“ nebo „cizí“. Velšané sami sebe nazývají Cymry, což pravděpodobně ve staré Velštině znamená „krajan“. Název se ve velšské literatuře po dlouhou dobu používal společně s Brythoniaid (Britové). Pokračování textu Původ jména Wales

Geografie Walesu

Wales se rozkládá na poloostrově na středozápadě Velké Británie. Má rozlohu přibližně 20 779 km². Od severu k jihu měří asi 274 km a od západu k východu asi 97 km. Wales hraničí na východě s Anglií, a s mořem na ostatních třech stranách: s Bristolským průlivem na jihu, se Svatojiřským průlivem na západě, a Irským mořem na severu. Velšské pobřeží má délku 965 km. Při pobřeží Walesu se nachází několik ostrovů, z nichž je největší Anglesey na severozápadě. Pokračování textu Geografie Walesu