NIN – National Insurance Number

Co je to vlastně NIN. A k čemu nám bude? Vzhledem k tomu, že ve Velké Británii nepoužívají rodná čísla, potřebují si své občany tak trošku označit. Takže NIN (National Insurance Number) je obdoba našeho rodného čísla. Slouží jako identifikátor občana v sociálním systému Velké Británie. Pokračování textu NIN – National Insurance Number