Formulář P60

Formulář P60 je výkaz vašich příjmů a odvedených poplatků a daní za právě uplynulý daňový rok. Vydá vám ho váš zaměstnavatel automaticky v průběhu dubna. Pokud tak neučiní do konce května, trvejte na jeho vydání. V případě problémů informujte Inland Revenue. Formulář má několik podob, ale pro představu vypadá přibližně takto: formulář P60 (PDF). Formulář P60 je spolu s formulářem P45 velice důležitým dokladem, pokud budete zpětně žádat o vrácení přeplatku daně z příjmu. Pokračování textu Formulář P60