Skotský průmysl a obchod

Průmysl má na území Skotska dlouholetou tradici od počátku průmyslové revoluce. V počátcích se jednalo hlavně o průmysl těžký – stavba lodí, výroba oceli, těžba uhlí a některých rud spolu s dřevařským a textilním průmyslem byly nejdůležitější z odvětvích. Mezi světovými válkami byl chod těžkého průmyslu omezen a po druhé světové válce nastal úpadek ještě větší. Pokračování textu Skotský průmysl a obchod

Skotské školství

Systém školství ve Skotsku se v mnohém liší od českého. Od dob starověkého Řecka bylo Skotsko první území, kde se zavedlo školství do veřejného sektoru. Roku 1496 byl vydán zákon, jež nařizoval povinnou školní docházku pro nejstarší syny šlechticů a vlastníků půdy. Od roku 1561 se vyučovalo i v kostelech. Pokračování textu Skotské školství

Skotské klima

Klima je ve Skotsku, podobně jako v jiných částech Spojeného království, ovlivněno Golfským proudem, který působí od západu, od Atlantského oceánu. V zemi panují mírné ale vlhké zimy a chladnější léta. Počasí bývá velmi proměnlivé a nezřídka se lze setkat (podzim-jaro) s jasným svitem slunce, deštěm, kroupami i sněhem v jedné hodině. V zimě jsou maximální průměrné teploty okolo 6 °C, v létě okolo 18 °C.

Pokračování textu Skotské klima

Základní informace o Skotsku

Skotsko je autonomní země Spojeného Království Velké Británie a Severního Irska, rozkládající se v severní polovině ostrova Velké Británie a na přilehlých ostrovech (celkem 790). Má přes 5 milionů obyvatel. Skotská vlajka je tmavomodrá s úhlopříčným bílým křížem a skotský národní symbol je bodlák, který mají Skotové rovněž ve znaku (viz Skotské národní znaky). Pokračování textu Základní informace o Skotsku

Podivná událost na jezeře Loch Ness

Skotský folklór je plný příběhů o podivuhodných tvorech, žijících v řekách a temných jezerech. Často se v nich vyskytuje kelpie (vodní koník), které vábí neopatrné pocestné do hlubin jezer. Ale nejznámější je pověst o Lochnesské příšeře, neboli Nessie. Pokračování textu Podivná událost na jezeře Loch Ness

Proč Skotsko?

Skotsko je vyhlášené překrásnou krajinou, jejíž půvab spočívá v kombinaci hor a jezer. Více než polovina Skotska je hornatá. Vydejte se divokou krásou údolí Glen Coe nebo se projeďte prastarým parním vlakem přes glenfinnanský viadukt a obdivujte horské scenérie kolem jezera Loch Shiel. Toulejte se po březích Loch Maree posetého ostrůvky nebo si vyjeďte lodí k jedinečnému Loch Coruisk. Pokračování textu Proč Skotsko?