Formulář P46

S formulářem P46 se setkáte při nástupu do prvního zaměstnání ve Velké Británii. Vzhledem k tomu, že nastupujete do prvního zaměstnání, nevlastníte formulář P45 (obdoba našeho zápočtového listu) z minulého zaměstnání. Váš první zaměstnavatel je povinen vás nechat vyplnit formulář P46. Na základě vyplněného formuláře P46 vám HM Revenue (finanční úřad) přidělí tzv. Tax Code, který vašemu zaměstnavateli přesně řekne, jaké daně vám má strhávat z vašeho přijmu. Pokračování textu Formulář P46

Formulář E104, E301, E205

Končíte-li pracovní pobyt ve Velké Británii, je třeba před odjezdem zařídit několik formalit, který vám ulehčí návrat do ČR. Ani ne tak návrat, jako spíše komunikaci s českými úředníky. Je potřeba si vyřídit formuláře E104, E301, E205. Je sice možné vše zařídit z ČR, ale je to zbytečně zdlouhavé. Pokračování textu Formulář E104, E301, E205

Formulář P60

Formulář P60 je výkaz vašich příjmů a odvedených poplatků a daní za právě uplynulý daňový rok. Vydá vám ho váš zaměstnavatel automaticky v průběhu dubna. Pokud tak neučiní do konce května, trvejte na jeho vydání. V případě problémů informujte Inland Revenue. Formulář má několik podob, ale pro představu vypadá přibližně takto: formulář P60 (PDF). Formulář P60 je spolu s formulářem P45 velice důležitým dokladem, pokud budete zpětně žádat o vrácení přeplatku daně z příjmu. Pokračování textu Formulář P60

Formulář P45

Formulář P45 je obdoba našeho zápočtového listu, který dostanete od svého zaměstnavatele nejdéle do 30 dnů od odchodu ze stávajícího zaměstnání. Formulář P45 obsahuje informace o vašem bývalém zaměstnavateli, výši dosažených příjmů a odvedené daně z příjmů a odvodů na National Insurance a také váš Tax Code. Formulář si můžete prohlédnout na stránkách HM Revenue & Customs (PDF). Pokračování textu Formulář P45

NIN – National Insurance Number

Co je to vlastně NIN. A k čemu nám bude? Vzhledem k tomu, že ve Velké Británii nepoužívají rodná čísla, potřebují si své občany tak trošku označit. Takže NIN (National Insurance Number) je obdoba našeho rodného čísla. Slouží jako identifikátor občana v sociálním systému Velké Británie. Pokračování textu NIN – National Insurance Number

Minimální mzda ve Velké Británii

Od 1.10.2010 je minimalni mzda ve Velke Britanii stanovena takto:

  • zaměstnanec ve věku veku 22 let a starsi je minimální mzda £5.93 na hodinu.
  •  zaměstnanec ve veku 18-21 je minimalni hodinova £4.92 na hodinu.
  • zaměstnanec ve veku 16 – 17 let je minimalni hodinova mzda £3.64 na hodinu.

Pokračování textu Minimální mzda ve Velké Británii

Co je proof of employment

Proof of employment je doklad o zaměstnání, který vám na požádání vystaví váš zaměstnavatel. Je to vlastně obyčejný úřední dokument na kterém je zaznamenána skutečnost, že někde pracujete. Pro větší věrohodnost by měl být napsán na hlavičkovém papíru zaměstnavatele. Pokračování textu Co je proof of employment

Proč a jak se registrovat na Home Office (WRS)

Pracovníci nových členských zemí Evropské unie (Lotyšsko, Estonsko, Litva, Slovinsko, Slovensko, Maďarsko, Česká republika) jsou povinni nejpozději do 30 dnů od nástupu do zaměstnání ve Velké Británii oznámit tuto skutečnost na ministerstvu vnitra. Oznámení se provádí registrací v programu Workers Registration Scheme (WRS). Pokud nepožádáte o registraci do jednoho měsíce od nástupu do nového zaměstnání, váš pracovní poměr se tím stane nezákonným. Nejedná se o pracovní povolení, ale anglické úřady si tímto způsobem dělají představu, kolik cizinců z členských zemí EU v jejich království pracuje. O této skutečnosti by vás měl informovat zaměstnavatel, protože pokud nebudete registrováni na WRS, hrozí zaměstnavateli vysoká pokuta. Stejně tak i vám hrozí zákaz možnosti pracovat ve Velké Británii. Registrovat se musíte pokaždé, když nastoupíte do nového zaměstnání. Pokračování textu Proč a jak se registrovat na Home Office (WRS)

Jaké doklady si vzít s sebou do Velké Británie

Jedete-li jako Au-pair nebo budete práci hledat až ve Velké Británii, nezapomeňte si s sebou vzít Evropský průkaz pojištěnce (EHIC – kartičku pojištěnce), případně komerční pojištění. Je dobré si vzít kontaktní informace (tel, fax, adresu) na pobočku své zdravotní pojišťovny. Pokračování textu Jaké doklady si vzít s sebou do Velké Británie

Co udělat před odjezdem do Velké Británie

Každý z nás platí zdravotní pojištění. Ať už jste student, zaměstnanec, podnikatel nebo nezaměstnaný. Buď to za vás dělá stát, zaměstnavatel nebo si ho platíte vy. Jako občan Evropské unie vás toto zdravotní pojištění opravňuje k základní lékařské péči ve všech státech EU a to za stejných podmínek jako má místní pojištěnec. Lékařsky nezbytná zdravotní péče je péče, jejíž poskytnutí je nezbytné z lékařského hlediska. Péče musí být poskytována tak, aby se pacient nemusel vracet do země pojištění dříve, než zamýšlel.  Pokračování textu Co udělat před odjezdem do Velké Británie